1234

ເຄື່ອງຈັກຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງຈັກ RF ແບບດູດຝຸ່ນຕັ້ງ